Senior PR Manager


+358 40 7690717
sami.haikio@helsinkipartners.com