Kon-Tiki Tours

Oy Kon-Tiki Tours Ltd is a privately owned tour operator and travel agency in Finland. They do tailor made tours for groups on request. https://www.kontiki.fi/english/

Oy Kon-Tiki Tours Ltd is a privately owned tour operator and travel agency in Finland. They do tailor made tours for groups on request.

 ✓ travel trade kontiki.fi https://www.kontiki.fi/english/